"Život človeka v současnosti je určován nesmírnym rozvojem vědy a techniky, který nastal v posledných staletích. Byla popsána neživá a živá příroda a prozkoumány její zákony, člověk se zmocnil velkých zdrojú energie, pronikl do složení atomů a jejich částic, dokáže se vymanit z působnosti zemského gravitačního pole, přistál na měsíci a vytváří předpoklady pro cestu na planety sluneční soustavy. Prozkoumal morfologickou i chemickou skladbu lidského těla a postihl velmi zložité fyziologické zákonitosti, které mu umožnují provádet transplantace srdce a ovlivňovat dědičnost.

S jeho úspěchy stoupá jeho pýcha. Považuje se za víťeze nad přírodou, za vládce přírody.

Zatím podléhá s celou svou civilizací zákonům přírody právě tak, jako každý jiný tvor. jeho sláva a moc mají svůj rub. Človek je ohlušován provozem ulic a továren, dusí se v zamořeném ovzduší velkoměst, zalyká se zápachem řek, z nichž se stali v průmyslové civilizaci stoky, jeho životní prostředí se stáva odporným výměty civilizace na periférii velkoměst a v blízkosti mamutích průmyslových podniků.

Bortí se spoločenské řády, etické a estetické normy, rozpadají se systémy hodnot, lidé ztrácejí zmysel života, roste počet duševních chorob a poruch a těch telesních onemocnění, která mají původ v duševním napětí a nevyrovnanosti, jako některá onemocnění cévní, srdeční a nervová. Rychle se množí počet sebevražd, stoupá zločinnost, zvlášte zločinnost mladistvých.

Možno soudit, že jednou z příčin těchto negativních jevů je skutečnost, že došlo k relativnímu zaostávání věd zabývajících se oblastí lidského duševního života."

ÚVODEM Zdeňek Bašný
 

JÓGA (Od staré Indie k dnešku)
PhDr. Milada Bartoňová
Mudr. Zdeňek Bašný
Phdr. Boris Merhaut
PhMr. Rudolf Skarnitzl
Avicenum zdravotnické nakladatelství Praha 1971